Value2Health

Grote stap inzicht in kwaliteit van zorg

Grote stap in bepaling kwaliteit van zorg, zonder verhoging regeldruk

Samenwerkingsverband LOGEX, Value2Health en MDL-artsen ontwikkelt analyse voor inzicht in kwaliteit van zorg zónder extra registratielast

Samen met Maag-Darm-Leverartsen hebben LOGEX en Value2Health een nieuwe analyse ontwikkeld voor inzicht in uitkomsten van zorg. Deze nieuwe analyse wordt deze week gepubliceerd in BMJ Open, het open access label van de British Medical Journal. De gepubliceerde methode, Textbook Outcome, is veelbelovend omdat deze geautomatiseerd en zonder extra registratielast kan worden toegepast op een groot aantal veel voorkomende medische ingrepen. Daarmee is een belangrijke stap gezet om kwaliteit van zorg voor medisch specialisten – en op termijn voor patiënten – inzichtelijk te maken voor aandoeningen waar dat met traditionele methoden ondoenlijk is.

Bij het in kaart brengen van de kwaliteit van de gezondheidszorg is het lang zoeken geweest naar de ideale manier om meer inzicht te krijgen in de kwaliteit van zorg, het liefst zonder dat dit extra administratieve lasten met zich meebrengt. Met gebruik van de wetenschappelijk onderbouwde – Textbook Outcome analyse – zijn we hier voor het eerst in geslaagd.

Textbook Outcome is een samengestelde uitkomstmaat die kijkt of de patiënt optimaal is behandeld, waaruit moet blijken dat er geen bijzonderheden zijn geweest in het behandelproces: niet te lang in het ziekenhuis, geen heringreep en geen terugkomst op de spoedeisende eerste hulp. Het unieke is dat deze kan worden bepaald op basis van de reeds aanwezige basisregistratie van ziekenhuizen – noodzakelijk voor het declareren van behandelingen bij de zorgverzekeraar. Deze gegevens worden tot nu toe niet gebruikt voor inzicht in de kwaliteit van zorg, maar door onderdelen slim te combineren blijkt dat wel goed mogelijk.

 

Posted on Categories Algemeen, News