Value2Health voor de overheid

Value2Health voor de overheid

Faciliteer value-based healthcare

Overheidsinstanties hebben de verantwoordelijkheid om toegankelijkheid en betaalbaarheid van hoogwaardige gezondheidszorg voor burgers te borgen. Dit wordt steeds uitdagender naarmate de bevolking ouder wordt, er vaker chronische ziekten voorkomen en de wetenschap vordert. Daardoor neemt de vraag naar gezondheidszorg toe en verwachten we dat de uitgaven in 2030 zullen oplopen tot 30% van het bbp.

Hoe kunt u als overheid de kosten van de gezondheidszorg beheersbaar houden zonder concessies te doen aan de kwaliteit en toegankelijkheid ervan?

 

Value-based healthcare staat of valt met beleid

Bij waardegedreven zorg staat de optimale en duurzame balans tussen hoge kwaliteit van zorg, hoge levenskwaliteit en beheersbare kosten centraal. Deze balans kan worden geoptimaliseerd wanneer alle belanghebbenden goed geïnformeerde beslissingen nemen die van waarde zijn. Maar dat is niet alles.

Zelfs wanneer consumenten, zorgaanbieders, verzekeraars, life sciences & onderzoeksinstituten toegang hebben tot betrouwbare informatie, kunnen ze alleen beslissingen nemen binnen het kader van het zorgstelsel waarin zij functioneren.

Het is nodig dat de overheid beleid formuleert. Beleid dat verschillende belanghebbenden samenbrengt, ruimte biedt voor financiering op basis van kwaliteits- en patiëntuitkomsten, en de verantwoordelijkheid van individuele zorgorganisaties verplaatst naar het hele zorgnetwerk waar een individuele patiënt mee te maken krijgt.

Om dit beleid vorm te geven en de toegankelijkheid en kwaliteit van de gezondheidszorg te waarborgen, is informatie nodig. We hebben ruime ervaring met het combineren van klinische kwaliteit en door patiënten gerapporteerde uitkomsten en kosten, die voor dit doel inzichtelijke informatie bieden.

Onze oplossingen

ValueBase: de meest inzichtelijke all-in-one oplossing voor het toepassen van value-based healthcare
Dit platform is ontworpen om value-based healthcare naar de dagelijkse praktijk te brengen. Regelmatige dashboardupdates wijzen mogelijke verbeteringen aan op het gebied van consumer outcomes & experiences, clinical quality en costs. ValueBase kan worden gebruikt voor benchmarking, shared decision making en patiëntmonitoring. Welke modules kunnen u ondersteunen?
Over ons

Value2Health is er ook voor

Zorgaanbieders Zorgaanbieders
We ondersteunen zorgaanbieders en beroepsgroepen in cure, care en dental health door inzicht te geven in het effect van verschillende behandelingen en door het vergelijken van klinische uitkomsten en kosten.
Verzekeraars Verzekeraars
We helpen verzekeraars inzicht te krijgen in de waarde van zorg. Uit onderzoek blijkt dat goede uitkomsten en beheersbare kosten samenhangen.
Consumenten Consumenten
Wij moedigen betekenisvolle keuzevrijheid aan. Zorgconsumenten merken dat zorgaanbieders actief rekening houden met hun persoonlijke behoeftes en voorkeuren.
Life sciences & onderzoeks- instituten Life sciences & onderzoeks- instituten
In overeenstemming met privacywetgeving, krijgen life sciences en onderzoeksinstituten toegang tot relevante en betrouwbare informatie.