Value2Health

Klinische registraties: wat zijn de klinische uitkomsten van (nieuwe) behandelingen? Wat is de best practice?

Continue verbetering

Als we de gezondheidszorg willen verbeteren, moeten we eerst weten hoe we het nu doen. Welk soort interventie leidt tot het beste resultaat? Wat doen andere zorgaanbieders met betere uitkomsten anders? In hoeverre variëren uitkomsten tussen zorgaanbieders? Wat is het effect van een nieuw medicijn? In andere woorden: hoe kunnen we de beste resultaten krijgen voor zorgconsumenten?

We bieden een benchmarksysteem dat de uitkomsten van zorginstellingen laat zien in vergelijking met (anonieme) andere zorgaanbieders in een regio, land of met andere landen. Het systeem is ontworpen om snelle verbetercycli te ondersteunen en om maximaal verbeterpotentieel te realiseren. We doen dit momenteel voor meer dan 25 ziektebeelden en dat worden er steeds meer.

In Nederland heeft het benchmarken van kwaliteit van zorg al geleid tot concrete resultaten, zoals:

  • 55% minder sterftegevallen na chirurgie bij maagkanker
  • 52% minder sterftegevallen na chirurgie bij colorectale kanker
  • 29% minder re-interventies na chirurgie bij dikke darmkanker
  • 16% minder complicaties na chirurgie bij acute aneurysma
  • 30% toename in laparoscopische behandeling voor colorectale kanker
  • 22% toename in complete pathologische verslaglegging bij borstkanker
  • CE-markering van onderpresterend borstimplantaat geschorst
  • Directe reconstructie bij borstkanker steeg van 13% naar 27%
  • 8% vermindering van de chirurgische kosten bij colorectale kanker

We gebruiken standaard sets maar ondersteunen ook individuele registraties

We zijn partner van ICHOM en DICA. We gebruiken standaardsets, maar ondersteunen ook de ontwikkeling van nieuwe registraties en kunnen add-on modules toevoegen aan bestaande registraties. Onze gebruikers meten veelal uitkomst- en procesindicatoren zoals mortaliteit, complicaties, reïnterventies, volume, bereikbaarheid, betrokken beroepsgroepen, informatievoorziening, deur-tot-interventie tijden, wachttijden, et cetera.

Onze oplossingen stimuleren verbeteringen, faciliteren het opstellen van beleid en ondersteunen doelmatigheidsstudies van nieuwe medicijnen en snapshot studies van nieuwe behandelmethoden.

We geloven dat duurzame verbetering alleen mogelijk is wanneer alle stakeholders vertrouwen hebben in de resultaten. Onze oplossingen hebben geavanceerde technieken om datakwaliteit te borgen, ontwikkeld met behulp van medisch-inhoudelijke en methodologische expertise. We werken met statistici, epidemiologen en medische experts voor advies over analytische methoden, inclusief casemix-correcties. Dit zorgt ervoor dat discussies gaan over uitkomsten, in plaats van over databerekeningen. Datamanagement wordt uitgevoerd door MRDM, een autoriteit op het gebied van privacy en security.

Om de registratielast te minimaliseren, verzamelen we zoveel mogelijk data uit primaire bronnen. Dat zijn EPDs/ECDs, pathologische systemen, radiotherapeutische centra en oogheelkundige systemen.

Onze oplossingen

Klinische registraties Krijg inzicht in klinische uitkomsten en variatie. Identificeer verbeterpotentieel. Zorgaanbieders ontvangen wekelijks updates over hun klinische uitkomsten vergeleken met andere aanbieders, in een online dashboard. Het dashboard geeft best practices aan en bevordert continue verbetering. Zorgaanbieders kunnen ervoor kiezen om resultaten te delen met externe stakeholders. ICHOM en DICA bestendig. Beschikbaar voor elke medische aandoening. Implantatenregister Early warnings en track & trace van implantaten Early warnings over een merk, implantaattype of batch. We volgen de hele procesketen van fabrikant tot implantaatverwijdering of het overlijden van de patiënt. MRDM, in de rol van trusted third party, informeert aanbieders of en welke individuele patiënten geïnformeerd moeten worden. We voeren het nationale implantatenregister uit voor meerdere implantatentypes namens het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. Doelmatigheidsstudies en klinische trials Real-world informatie over de uitkomsten van nieuwe medicijnen en behandelingen Farmaceutische bedrijven ontvangen inzicht in het real-world effect van hun nieuwe medicijn en kunnen andere relevante vragen stellen, zonder inbreuk te doen aan privacy en security wet- en regelgeving. We combineren zoveel mogelijk met bestaande klinische registraties, om de registratielast zo laag mogelijk te houden. Snapshot studies Real-life data voor tijdelijke studies Medische beroepsverenigingen of onderzoekers ontvangen real-life data om verdere analyses uit te voeren voor onderzoeksdoeleinden. We voldoen aan privacy en security wet- en regelgeving. We kunnen snapshot studies toevoegen aan bestaande klinische registraties.
Over ons