Value2Health

Consumer Outcomes & Experiences: waar en hoe kunnen we het meeste waarde toevoegen aan het leven van patiënten en cliënten?

Vraag het de patiënt

Traditioneel gezien bepalen klinische uitkomsten de mate waarin een behandeling succesvol is geweest. Maar goede labwaarden betekenen niet per definitie dat het goed gaat met de patiënt. Goede klinische uitkomsten weerspiegelen niet altijd de eigenlijke waarde van de behandeling. We moeten dat aan de patiënt zelf vragen. Patient reported outcome measures (PROMs) en Patient reported experience measures (PREMs) zijn essentieel om de kwaliteit van zorg te bepalen.

Consumer outcomes & experiences geven een stem aan patiënten en cliënten. Onze tools vragen patiënten, cliënten en mantelzorgers naar:

  • Kwaliteit van leven: Patient reported outcome measures (PROMs)
  • Tevredenheid: Patient reported experience measures (PREMs)/Consumer Quality Index (CQi)
  • Voorkeuren
  • Anamnese
  • Andere zaken die u graag zou willen weten

Onze oplossingen zijn ontwikkeld met behulp van gezondheidswetenschappers en voegen waarde toe in de dagelijkse zorgverleningspraktijk. Gebruikers vinden onze tools gebruiksvriendelijk. Bovendien voldoen we aan privacy en security wet- en regelgeving.

 

Patiëntgerapporteerde uitkomsten en klinische uitkomsten

Patiëntgerapporteerde uitkomsten en ervaringen kunnen alleen worden geïnterpreteerd en worden gebruikt voor verbetering wanneer ze worden gecombineerd met klinische informatie. Dit zit standaard in ons aanbod. We koppelen met EPDs/ECDs waar mogelijk. We verzamelen gegevens voor meerdere doeleinden: shared decision making, patient monitoring (inter)nationale benchmark programma’s, inclusief ICHOM, DICA en LROI. Vragenlijsten zijn up-to-date, en bevatten automatische herinneringen en follow-ups. Alles om inzicht te krijgen hoe u waarde kunt toevoegen voor de zorgconsument, maar zonder of met minimale registratielast. Bovendien staan onze implementatiespecialisten klaar om implementatie in uw zorginstelling te begeleiden.

Onze oplossingen

Shared decision making Krijg inzicht in veranderingen in kwaliteit van leven. Zie ontwikkelingen. Bepaal samen hoe en waar waarde kan worden toegevoegd. Patiënt empowerment. Zorgaanbieders zien hoe behandelingen de zorgconsument beïnvloeden. Patiënten en aanbieder bepalen samen welke stappen worden gezet. Patiënt/cliënt monitoring Krijg inzicht in veranderingen in kwaliteit van leven. Zie ontwikkelingen. Bepaal samen hoe en waar waarde kan worden toegevoegd. Patiënt empowerment. Zorgaanbieders zien hoe behandelingen de zorgconsument beïnvloeden. Patiënt en aanbieder bepalen samen welke stappen worden gezet. Benchmarking Start of doe mee aan een benchmark programma ICHOM, DICA, en LROI Weet hoe u zich verhoudt ten opzichte van andere aanbieders en weet waar uw verbeterpotentieel ligt. We verzorgen betekenisvolle vergelijkingen door tools die hoge datakwaliteit borgen en door casemix correcties. U kunt automatisch meedoen in (inter)nationale benchmark programma’s zoals ICHOM, DICA en LROI. U kunt aanvullende vragenlijsten of rapportages includeren. Sayit: ervaringsevaluatie Korte anonieme vragenlijst om de tevredenheid rondom een dienst te evalueren. Sayit is een simpele applicatie op locatie, waar patiënten en cliënten een korte vragenlijst invullen over hoe men een dienst heeft ervaren. Sayit Dental: ervarings evaluatie Automatische meting van patiënttevredenheid in uw tandartspraktijk Een tool om automatisch patiënttevredenheid in uw tandartspraktijk te meten. Door real-time rapportages hebben tandartsen op elk gewenst moment toegang tot up-to-date online resultaten. Combineer het met de AfspraakCheck en Dentalytics om no-shows te verminderen en operationele efficiëntie te meten.
Over ons