Value2Health

Health Economics & Costs: hoe vergroten we de waarde van zorg?

In Nederland besteden we circa 14% van het bruto binnenlands product aan de zorg. Wanneer we geen actie ondernemen, zal dit aandeel naar verwachting stijgen tot 30% in 2030. Vergrijzende populaties en een ongezonde levensstijl leiden tot een toenemende zorgvraag. Bovendien zijn voorheen dodelijke ziekten chronische aandoeningen geworden dankzij ontwikkelingen in de geneeskunde. Patiënten en cliënten vragen om meer, langere en complexere zorg. Om duurzaam kwalitatief hoogwaardige zorg te bieden en algemene toegang tot zorg te garanderen, moeten de kosten op alle niveaus worden gemanaged. Uitkomstfinanciering is de toekomst.

Betere uitkomsten, lagere kosten: we hebben het bewezen

 

Kwaliteit, toegankelijkheid en betaalbaarheid

We ondersteunen raden van bestuur om een gezonde bedrijfsvoering te hanteren en zorgaanbieders om de klinische praktijk te verbeteren. Ook helpen we verzekeraars om waarde van zorg te bepalen, overheden om zorguitgaven te beheersen en life science organisaties om innovatieve businessmodellen te ontwikkelen. Hiermee helpen we de zorg betaalbaar en toegankelijk te houden. Behalve het leveren van een technische infrastructuur, geven onze adviseurs advies over de toepassing en interpretatie van onze producten in de dagelijkse praktijk.
 

Onze oplossingen

Over ons