Wat is value-based healthcare?

Wat is value-based healthcare?

Value-based healthcare: de optimale en duurzame balans tussen hoge kwaliteit van zorg, hoge kwaliteit van leven en beheersbare kosten.

Als we value-based healthcare toepassen:

  • blijven patiënt en cliënten zo gezond mogelijk, zodat de noodzaak voor verdere zorg wordt beperkt en ze zolang mogelijk een normaal en productief leven kunnen leiden
  • wordt er rekening gehouden met de behoeften en voorkeuren van de patiënt en cliënt, in het geval er toch zorg nodig is
  • is de zorg op zo’n manier georganiseerd dat er minimaal waardeverlies is en de zorg maximale waarde toevoegt voor patiënten en cliënten, het zorgstelsel en de maatschappij
  • is de balans tussen hoge kwaliteit van zorg, hoge kwaliteit van leven en beheersbare kosten duurzaam ingebed, om op lange termijn waarde te creëren

Ontwikkelingen in de gezondheidszorg

Veel landen hebben te maken met een ouder wordende populatie en een toename van welvaartsziekten zoals obesitas en diabetes. Daarnaast hebben verbeteringen in de zorg en wetenschappelijke ontdekkingen voorheen dodelijke aandoeningen veranderd in chronische ziektes. Verder worden artsen en andere zorgverleners niet langer automatisch gezien als de personen die weten wat het beste is voor de patiënt. De rol van de arts wordt steeds meer die van gids, die de patiënt en cliënt leidt. Patiënten spelen een steeds actievere rol in het beslissen welke uitkomsten voor hen belangrijk zijn en welke behandelopties hen helpen om daar te komen. Daarbij onderwijzen patiënten en cliënten zichzelf en kiezen ze graag zelf voor behandelingen waarvan zij vinden dat het hen het beste past.

Al deze factoren dragen bij aan een sterke toename van de zorgvraag, met langere en meer complexe behandelingen. Dit leidt tot een enorme groei van zorgkosten.

Risico-alarm: het systeem kan crashen

Gemiddeld besteden landen 10% van hun bbp aan gezondheidszorg. Verwacht wordt dat dit stijgt naar 30% in 2030.  In deze situatie loopt de brede toegankelijkheid van hoge kwalitatieve zorg en hoge kwaliteit van leven gevaar. Of de kwaliteit van zorg neemt af en goede zorg is alleen nog maar beschikbaar voor de rijken, of het voldoet niet meer aan de behoeftes van de individuele consumenten. Of een combinatie van dit alles. Er is actie nodig.

 

Value-based healthcare als een oplossing?

Value-based healthcare focust zich op patiëntuitkomsten in relatie tot de kosten. Stakeholders hebben elk hun eigen perspectief op wat dit betekent en hoe zij bijdragen aan het concept. Zorgaanbieders meten door de patiënt gerapporteerde uitkomstmaten (Patient Reported Outcome Measures (PROMs)) om te weten welke invloed behandelingen hebben op de kwaliteit van leven. Consumenten denken graag zelf mee in het kiezen van de meest geschikte behandeling. Verzekeraars contracteren zorgaanbieders met de beste prijs-kwaliteitverhouding. Overheden ontwikkelen beleid dat value-based healthcare ondersteunt. Life sciences experimenteren met value-for-performance models en ‘first time right’ diagnostische tools. Dit zijn slechts enkele voorbeelden.

Al deze activiteiten zijn een deel van het value-based healthcare principe. Toch zijn ze vaak niet complementair of zelfs tegenstrijdig.

Bij Value2Health kiezen we een integratieve aanpak. We geloven sterk dat value-based healthcare een kwestie is van balans en het op één lijn krijgen van de verschillende belangen. Op die manier voorspellen we een verticale integratie waar zorgverlening, management en financiering van gezondheidszorg en beleid elkaar moeten aanvullen.

Tegelijkertijd voorzien we een horizontale integratie, waar zorgverlening is georganiseerd in cycle-of-care netwerken die de patient journey volgen. Dit in tegenstelling tot de huidige vaak geziene silo’s van individuele aanbieders.

Value-based healthcare is de optimale en duurzame balans tussen hoge kwaliteit van zorg, hoge kwaliteit van leven en beheersbare kosten.

Om value-based healthcare mogelijk te maken, moeten zorgstelsels veranderen:

Om deze verandering mogelijk te maken geeft Value2Health alle stakeholders toegang tot valide, betrouwbare en relevante informatie. Op deze manier zijn alle stakeholders, elk in hun eigen rol, in staat om goed geïnformeerde keuzes te maken die de balans optimaliseren.

Let’s create value. Care to join?

Met vriendelijke groet,

Het Value2Health team

Care
Onze oplossingen helpen om verbeterpunten aan te wijzen en shared decision making, patiëntmonitoring en onderzoek mogelijk te maken. Ook geven ze inzicht in de prijs-kwaliteitverhouding van zorg. Onze tools kunnen worden gecombineerd met clinical trials.
Cure
Onze oplossingen helpen om verbeterpunten aan te wijzen en shared decision making, patiëntmonitoring en onderzoek mogelijk te maken. Ook geven ze inzicht in de prijs-kwaliteitverhouding van zorg.
Dental health
Onze oplossingen dragen bij aan het up-to-date houden van uw klantenbestand en het verlagen van de no-show. We helpen bij het in kaart brengen van patiëntervaring en -tevredenheid, met volledig geautomatiseerde vragenlijsten. Daarnaast bieden we reportages over efficiëntie, prestatie en winstgevendheid.
Besturen en management
Onze oplossingen dragen bij aan het beheren van een duurzame en waardegedreven organisatie. Onze tools maken het mogelijk om discussies met verzekeraars te voeren op basis van gelijkwaardige en betekenisvolle informatie.
Financiële afdelingen
Onze oplossingen helpen om constructieve discussies tussen specialisten en de financiële afdeling tot stand te brengen, omdat we klinische resultaten combineren met kosten.
ICT-afdelingen
Onze SaaS-oplossingen hebben alleen een internetverbinding nodig en kunnen op elk apparaat gebruikt worden. Afhankelijk van de lokale context kunnen we optioneel verbinding maken met informatiesystemen van leveranciers. We ondersteunen alle gangbare formaten en standaarden, inclusief HL7 v3, cda, Fhir, SOAP en WSDL.

Onze oplossingen

ValueBase: de meest inzichtelijke all-in-one oplossing voor het toepassen van value-based healthcare
Dit platform is ontworpen om value-based healthcare naar de dagelijkse praktijk te brengen. Regelmatige dashboardupdates wijzen mogelijke verbeteringen aan op het gebied van consumer outcomes & experiences, clinical quality en costs. ValueBase kan worden gebruikt voor benchmarking, shared decision making en patiëntmonitoring. Welke modules kunnen u ondersteunen?
Over ons

Value2Health is er ook voor

Zorgaanbieders Zorgaanbieders
We ondersteunen zorgaanbieders en beroepsgroepen in cure, care en dental health door inzicht te geven in het effect van verschillende behandelingen en door het vergelijken van klinische uitkomsten en kosten.
Verzekeraars Verzekeraars
We helpen verzekeraars inzicht te krijgen in de waarde van zorg. Uit onderzoek blijkt dat goede uitkomsten en beheersbare kosten samenhangen.
Consumenten Consumenten
Wij moedigen betekenisvolle keuzevrijheid aan. Zorgconsumenten merken dat zorgaanbieders actief rekening houden met hun persoonlijke behoeftes en voorkeuren.
Overheid Overheid
De overheid draagt zorg voor toegankelijkheid, kwaliteit en uitgaven binnen de gezondheidszorg.
Life sciences & onderzoeks- instituten Life sciences & onderzoeks- instituten
In overeenstemming met privacywetgeving, krijgen life sciences en onderzoeksinstituten toegang tot relevante en betrouwbare informatie.