Value2Health

FAQ

Hoe waarborgen jullie dataveiligheid?

Value2Health werkt samen met MRDM, trusted partner in medical data. MRDM is expert op het gebied van privacy en security van medische data en is gecertificeerd om op patiëntniveau met bijzondere persoonsgegevens te werken (NEN7510 en ISO 27001).

Gegevens van patiënten blijven altijd eigendom van de partij die wettelijk verantwoordelijk is voor de data. In de meeste gevallen is dat de zorginstelling. Soms is het nodig om aanvullende toestemming aan patiënten te vragen om hun gegevens te mogen gebruiken. In dat geval worden patiënten om expliciete toestemming gevraagd. Gegevens worden nooit naar derden gestuurd zonder uitdrukkelijke toestemming van de persoon of instelling die verantwoordelijk is voor de betreffende data. MRDM voldoet aan de lokale wet- en regelgeving. Bezoek de website van MRDM voor meer informatie.

 

Beschikt Value2Health over persoonsgegevens?

Nee, Value2Health beschikt niet over persoonsgegevens. Value2Health heeft geen toegang tot patiënt-identificerende gegevens, maar levert de informatietechnologie om data om te zetten in de juiste informatie op het juiste moment. De data zelf wordt verwerkt door MRDM. MRDM heeft bewerkersrelaties met zorginstellingen, zoals dat is omschreven in de Wet bescherming persoonsgegevens. MRDM en zorginstellingen maken duidelijke afspraken over welke data waarvoor gebruikt mag worden. Zonder nadrukkelijke toestemming om iets met data te doen, mag MRDM geen data ontvangen of verwerken. De datastromen zijn beveiligd volgens laatste best practices en MRDM is NEN7510 en ISO27001 gecertificeerd. Bekijk de website van MRDM voor meer informatie.